Annonser

Enighet i Stockholmsavdelningen om alternativlista till fullmäktige

På Stockholmsavdelningens fortsatta årsmöte på tisdagskvällen den 5 april beslöt mötesdeltagarna att enhälligt anta valnämndens nya förslag till fördelning av avdelningens platser till Advokatsamfundets fullmäktige.
Cirka tvåhundra ledamöter från Stockholmsavdelningen hade kommit till Näringslivets Hus på Östermalm i Stockholm för att delta i mötet. Inräknat de fullmakter som olika ledamöter hade med sig var cirka 270 ledamöter representerade.

Mötet inleddes med att Lena Frånstedt Lofalk presenterade det nya förslaget (se nedan) och förklarade vilka ändringar som skett jämfört med valnämndens ursprungliga förslag.

Därefter höll Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog ett anförande och markerade sitt ogillande med det som inträffade vid Stockholmsavdelningens årsmöte den 15 mars. Lindskog sade sig dock stödja valnämndens nya förslag.

Efter anförandet enades mötesdeltagarna enhälligt utan debatt om att anta förslaget. I det antagna förslaget har valnämndens ursprungliga tanke om representativitet behållits, avseende stora och små byråer, män och kvinnor samt affärs- och humanjurister.

De viktigaste förändringarna jämfört med valnämndens ursprungliga förslag är följande:

• Fem ledamöter på valnämndens ursprungliga förslagslista har bytts ut mot andra ledamöter som alla kommer från samma byråer som de som föreslogs ursprungligen.

• De personer, som presenterade en egen lista på årsmötet den 15 mars, har fått ett nytt mandat. Det skedde genom att en av valnämndens ledamöter ställde sin plats till förfogande.

• På valnämndens ursprungliga lista fanns två ledamöter på suppleantplats från Mannheimer Swartling respektive Vinge. Från dessa byråer finns nu i stället en ordinarie ledamot och en suppleant.

Stockholmsavdelningen höll sitt egentliga årsmöte den 15 mars men mötet beslöt då att bordlägga frågan om val till fullmäktige till ett fortsatt årsmöte den 5 april.

TOM KNUTSON

Ledamöter av fullmäktige valda av Stockholmsavdelningen för tiden 1 maj 2005-30 april 2006.
Stockholmsavdelningen, ordinarie ledamöter. De nya ledamöterna som tillkommit är markerade med fet stil:

Bill Andréasson
Kjell Bastling
Fredrik von Baumgarten
Per Berglöf
Martin Börresen
Louise Bjurwill
Viveca Dahlin
Peter Danowsky
Sven-Erik Ekbäck
Ghita Hadding-Wiberg
Lars Hartzell
Marie Holmberg-Lüning
Torbjörn Hultsberg
Helena Hytting
Eva Hägg
Kent Hägglund
Olle Jansson
P-G Jönsson
Bo G H Nilsson
Anders Norlander
Fredric Renström
Birgitta W Sabelström
Mats Willman

Suppleanter:
Lars Arrhenius
Monica Behm
Erik Bergenstråhle
Jonas Bergh
Ingrid Björck
Karin Cederlund
Karl Johan Dhunér
Jörgen Durban
Per Durling
Sven Erfors
Susanne Feinsilber
Michael Frie
Elisabeth Fritz
Afsaneh Ghatan Bauer
Anders Hedman
Christina Kokko
Thomas Lindqvist
Magnus Odin
Björn Sandin
Johan Schüldt
Sven Severin
Carl Svernlöv
Lars Wenne

Publicerad i nr 4 2005