Annonser

Deltagarrekord på Norras årsmöte

Fler ledamöter än någonsin tidigare kom till Norra avdelningens årsmöte i Umeå, som bjöd på två intressanta dagar med kurs i retorik.
70 ledamöter kom till Norra avdelningens kombinerade kurs och årsmöte den 18 och 19 mars i Umeå.
Juristen och konsulten Mikael Persson berättade på ett underhållande sätt om retorikens grunder och hur advokater kan använda sig av retorik för att skapa intresse och övertyga sin publik.

En del retoriska grepp används redan av många advokater och är egentligen självklara, som att ha bra argument, disponera talet väl, uttrycka sig på ett pedagogiskt sätt, att vara väl förberedd och att tala koncentrerat, sakligt, engagerat.

Mikael Persson visade filmklipp med inspirerande exempel på goda talare. Han tipsade också om att inleda ett tal med något aktuellt och tänkvärt för att fånga publikens intresse och skapa en god stämning.
– Advokater är för det mesta bra på att tala i abstrakta termer och har oftast en bra struktur i sina framställningar. Vad jag tycker saknas ibland är förmågan att vara mer konkret och mer poetisk – då fastnar budskapet lättare i publikens minne, säger Mikael Persson.

Kursen lockade till många skratt och deltagarna var nöjda. Många tyckte att kursen var intressant och gav en nyttig påminnelse om betydelsen av vad man säger och hur man framför budskapet.

På lördagen hölls avdelningens årsmöte. Vice ordföranden Lena Isaksson avtackades efter många år i avdelningsstyrelsen och Andreas Victor, som varit sekreterare, valdes till vice ordförande.

Stefan Lindskog, ordförande i Advokatsamfundets styrelse, talade om statistik och aktuella samfundsfrågor. Han informerade bland annat om det sjunkande antalet advokater i Norra avdelningen och uppmanade ledamöterna att anställa fler biträdande jurister för att säkerställa återväxten. Han berättade också om Stockholmsavdelningens möte och ”kuppförsöket” som hade inträffat där. Någon upprorsstämning märktes inte i Norra avdelningen.

Norra avdelningens ordförande Ulf Nordekvist var glad att så många ville komma till mötesdagarna och var nöjd med arrangemanget. Han berättade att avdelningens ekonomi är god och stabil.
– Vi har därför planer på mer utbildning under året, där vi kan hålla låga, subventionerade priser. Utbildning är viktigt, men det svåra är att hitta ett ämne som berör många, sade Ulf Nordekvist.

SANNA ARNDT

Publicerad i nr 4 2005