Annonser

Försäkringen är ett rent klientskydd

Anneli Ramnelöv på Marsh AB berättar om den obligatoriska förmögenhetsbrottsförsäkringen.
Avsikten med den obligatoriska förmögenhetsbrottsförsäkringen är att ersätta klient och tredje man som drabbats av förmögenhetsbrott, utförda av advokat eller annan på advokatbyrån anställd personal.

Den obligatoriska förmögenhetsbrottsförsäkringen är således ett rent klientskydd, varför den undantar brott som enbart drabbar advokatbyrån.

För att erhålla ett försäkringsskydd för brott riktade mot advokatbyrån måste en kompletterande förmögenhetsbrottsförsäkring tecknas. Lämpligen görs detta genom advokatbyråns kontorsförsäkring.

De advokatbyråer som har tecknat Advokatsamfundets kontorsförsäkring får automatiskt ett försäkringsskydd som kompletterar den obligatoriska försäkringen och som ersätter advokatbyrån vid interna förmögenhetsbrott. Försäkringsbeloppet för denna del är 1 000 000 kronor per skada, dock maximalt 2 000 000 kronor per år. Advokatsamfundets kontorsförsäkring är placerad i Moderna Försäkringar.

Den obligatoriska förmögenhetsbrottsförsäkringen gör ingen skillnad mellan delägare och anställda vid advokatbyrån. Det normala är annars att förmögenhetsbrottsförsäkringar undantar delägare. Anledningen till undantaget är att delägare ska ha ett egenintresse i att inte utföra en handling som skadar den egna advokatbyrån.

Advokatbyråer med ett stort antal delägare bör dock försöka få in ett skydd för brott utförda av delägare. Detta gäller både tilläggsbelopp över den obligatoriska försäkringen och tilläggsförsäkring för interna förmögenhetsbrott. Det ska dock nämnas att försäkringsbolagen många gånger ställer sig tveksamma till denna utvidgning, varför det kan vara svårt att erhålla försäkringsskydd utöver den obligatoriska försäkringen för brott begågna av delägare på advokatbyrå.

Vill du veta mer om Advokatsamfundets frivilliga kontorsförsäkring kan du gå in på www.advokatsamfundet.se. Under rubrik ”Försäkringar” kan du hitta försäkringsvillkor och ansökningsblanketter.
Du kan även ringa Lisbeth Lukaras på Marsh AB, telefonnummer 08-412 42 85.

ANNELI RAMNELÖV
Marsh AB

Publicerad i nr 4 2005