Annonser

Alla nya styrelser i samfundets avdelningar

Här är en förteckning över de nya styrelserna.
Norra
• Ordförande: Ulf Nordekvist
• Vice ordförande, sekreterare: Andreas Victor
• Ledamöter: Jan Heilborn, Anders Jonsson, Johan Sterner, Bengt-Olov Horn
• Suppleanter: Annika Ullsten, Magnus Müchler, Tomas Krokström.

Stockholm
• Ordförande: Dick Lundqvist
• Vice ordförande: Sten Bauer
• Ledamöter: Lars Arrhenius,
Karl Johan Dhunér, Lars Hartzell, Olof Rågmark, Odd Swarting
• Suppleanter: Connie Brück,
Lars Edlund, Elisabeth Fritz
• Sekreterare: Therese Isaksson.

Mellersta
• Ordförande: Per Wigert
• Vice ordförande: Marjukka Luotero-Salzmann
• Ledamöter: Ove Johansson, Fredrik Sandberg, Peter Bredelius
• Suppleanter: Robert Wikström, Bertil Moreau, Agneta Nyman, Andreas Hahn
• Sekreterare:Lars Gombrii.

Östra
• Ordförande: Per Sandell
• Vice ordförande: Bengt Ivarsson
• Ledamöter: Kristina Huldt, Maria Sturesson, Henrik Snellman
• Suppleanter: Louise Wassberg, Camilla Sjödahl, Inger Brännström
• Sekreterare: Claes G. Hansson.

Västra
• Ordförande: Dan Bullarbo
• Vice ordförande: Olle Lindén
• Ledamöter: Hans Potila Strömsnes, Bertil Sparf, Anders Ahlm, Claes Östlund, Maria Almgren, Staffan Karnå
• Suppleanter: Mona Jonasson, Staffan Uvabäck, Mats Österborg
• Sekreterare:Niclas Carling.

Södra
• Ordförande: Björn Lindmar
• Vice ordförande: Lars Kongstad
• Ledamöter: Karsten Nyblom, Lars Blad, Göran Hellberg, Peter Thörnwall, Christina Davéus
• Suppleanter: Marie Lagerlöf, Sophie Palmgren Paulsson, Matts Johnsson, Anders Forkman, Lena Johansson.

Utland
• Ordförande: Massimo Caiazza
• Vice ordförande: Björn Palm-Jensen
• Ledamöter: Olle Rislund,
Per Runeland
• Suppleanter: Anna Kastner, Göran Rise, Karl Woschnagg
• Sekreterare: Maria Westman-Clément

Publicerad i nr 4 2005