Annonser

Synen på hemarbete förändras i grunden

Återigen är redaktionen bemannad av sina tre redaktörer efter sommarledigheten. Redaktionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och redaktörerna arbetar hemifrån sedan mitten av mars.

Liksom många advokater har redaktionen erfarit att arbetet flyter på förvånansvärt bra tack vare olika digitala verktyg, bland annat för de dagliga redaktionsmötena via Teams. Samtidigt går det att konstatera att möten som syftar till att lösa djupare och mer kreativa frågeställningar inte når samma kvalitet i den digitala miljön.

För advokatbyråerna slår coronapandemin åt olika håll. Hälften av advokatbyråerna märker minskad ärendetillströmning och en fjärdedel upplever försämrad rättssäkerhet, visar Advokatsamfundets undersökning, läs mer

Samtidigt har pandemin lett till en störtflod av frågor om arbetsrätt, läs mer i Fokus. Först handlade klientfrågorna om själva pandemin, sjukdomsoro och behov av skyddsåtgärder. Nu är arbetsgivarna oroliga över företagets långsiktiga överlevnad och behöver stöd i att eventuellt behöva omorganisera eller säga upp, enligt advokat Åsa Erlandsson.

Många bedömare anser att coronapandemin påskyndat en digitalisering av arbetsmiljön och att synen på hemarbete i framtiden kommer att ha förändrats i grunden. Både arbetsgivare och anställda har insett att distansarbete har sina fördelar och fungerar fint för många yrken. Även om frågor som rör arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och arbetsledningsrätten kommer att behöva diskuteras och fastställas. 

Fast framför allt får vi hoppas att vi lärt oss betydelsen av att ha en fungerande beredskap inför kommande dagar.

Tom Knutson
Chefredaktör