Annonser

Föreläsningsserie för sommarnotarier

Sommarnotarier fick lära mer om advokatyrket

När coronapandemin gjorde det svårt för många advokatbyråer att hitta sysselsättning för sommarnotarier fick dessa i stället en chans att lära mer om advokatrollen. Advokatsamfundets digitala föreläsningar presenterade advokatyrket ur olika infallsvinklar.

Föreläsningsserien var uppdelad på fyra pass med syfte att informera om advokatens roll, hur man blir advokat och samfundets arbete för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. 

– Christer Danielsson och jag pratade till exempel om advokatyrket, vår bakgrund och karriär och varför advokatyrket enligt vår mening är både stimulerande och angeläget. Tanken kring innehållet i föreläsningsserien var att ge notarierna en inblick i det unika med att vara advokat och förhoppningsvis uppmuntra dem att fortsätta arbeta på byrå, berättar Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund och en av föreläsarna.

– Juristutbildningen tar upp materiella regler men inte i någon större utsträckning de olika rollerna som domare, åklagare, advokat eller andra juristroller. Det är mycket upp till varje yrkeskategori att komma och informera på studentdagar, säger kammarrättsassessor Hannes Grufman, som är handläggaransvarig vid Advokatsamfundet och en av föreläsarna.

Av kursutvärderingen att döma verkade alla ämnen ha varit av intresse, men det framgick också tydligt att det är vissa som ännu inte bestämt sig för om det är just advokat de vill arbeta som. 

– Det är inte så konstigt att man i slutet av juristlinjen ännu inte är helt säker på vad man vill arbeta med, men av just den anledningen är sommarnotarietjänstgöringarna säkert ett mycket bra tillfälle att få testa på advokatyrket i praktiken, säger Mia Edwall Insulander.

Testomgång för fåtal byråer

– Vi har fått förfrågningar från andra advokatbyråer runt om i landet, som undrar varför inte alla har blivit inbjudna den här gången. Det handlar helt enkelt om att det var för kort varsel. Nu drogs det här projektet ihop lite hastigt och vi kände att vi behövde köra en testomgång, vilket naturligt blev med dem som själva hade frågat. Vi tänker dock att det kan bli en återkommande satsning, säger Hannes Grufman.

Både Hannes Grufman och Mia Edwall Insulander tycker överlag att det fungerar bra att föreläsa digitalt. De interaktiva delarna blir dock svårare, exempelvis att ställa och besvara frågor och att känna av mottagandet av det som sägs. Därför finns en förhoppning om att också kunna hålla liknande seminarier fysiskt i samfundshuset framöver. Sedan coronapandemin bröt ut har även samfundets ordinarie kursverksamhet ställts om.

– Vi har ordnat en del digitala kurser under våren vilket har fått ett positivt mottagande, så det kommer vi att fortsätta med. Vi fortsätter också att fundera aktivt på vad Advokatsamfundet framöver kan erbjuda som digitala seminarier och vad som är relevanta ämnen för ledamöterna, säger Mia Edwall Insulander.

Fyra seminarier

I spåren av coronapandemin har många byråer haft svårt att hitta givande sysselsättning till sina sommarnotarier, inte minst i de fall då dessa arbetar hemifrån. Efter en dialog med ett flertal byråer, främst i storstadsområdena, tog Advokatsamfundet fram en föreläsningsserie, bestående av fyra föreläsningar: 

  • Advokatens roll – om etiken och advokatens kärnvärden. Hur ska man arbeta som advokat och varför? Föreläsare: Hannes Grufman och Sofia Rahm.
  • Advokatsamfundets arbete för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet samt internationellt perspektiv. Föreläsare: Johan Sangborn.
  • Generalsekreterarens och ordförandens syn på advokatyrket och framtida utmaningar. Föreläsare: Mia Edwall Insulander och Christer Danielsson.
  • Allmän information om Advokatsamfundet och inträde däri – om hur man blir advokat, vad samfundet gör och om mötesplatser för yngre jurister. Föreläsare: Hannes Grufman och Lisa Jäderbrink.

Röster från deltagare

Michella Lina Said, sommarnotarie på Setterwalls:

– Jag tycker att det var ett bra upplägg och föreläsningarna har överlag bidragit med en bättre insyn i rollen som advokat. Den största behållningen var redogörelsen för advokatyrkets framtida utmaningar, särskilt hur viss lagstiftning kan urvattna advokatyrkets kärnvärden – oberoende, lojalitet och tystnadsplikt. I förhand var jag mest intresserad av den tredje föreläsningen om samfundet och inträdeskraven eftersom jag i framtiden vill bli advokat. Jag har inte bestämt mig för inriktning men det lutar åt det affärsjuridiska hållet. Föreläsningen gav en god bild av de krav som ställs.

Erik Källman, sommarnotarie på Cirio Advokatbyrå:

– För min del har föreläsningarna gett insikter i hur advokatyrket skiljer sig från andra jurist­yrken. Detta inkluderar allt från advokatens roll i rättssamhället till att advokatyrket även innefattar aspekter av entreprenörskap och sälj. Jag upplever att vi har fått en bättre helhetsbild av yrket som advokat. Den föreläsning jag såg mest fram emot i förhand var den med generalsekreterarens och ordförandens syn på advokatyrket och framtida utmaningar. Föreläsningen bjöd på kloka insikter som jag kommer ta med mig i min framtida karriär. Jag kan i och för sig tänka mig att arbeta med annat, men just nu är det advokatyrket som lockar mest.