Annonser

Pigg men inte ohotad jubilar

I år firar tryckfrihetsförordningen, TF, 250 år vilket vi uppmärksammar i denna utgåva av Advokaten.

Trots att samhället förändrats i grunden så gäller flera av principerna i 1766 års tryckfrihetsförordning ännu i dag. Det är en pigg och relativt kry 250-årsjubilar kan det noteras. Men allt är långt ifrån sol och en evigt blå himmel.

Ett teknikskifte som påverkar tryckfriheten är internets födelse. Internets framväxt har lett till en symbios mellan de tryckta medierna och nätet, på gott och ont. Nättroll och näthat är ord som vi fått lära oss under senare år. Ett hat som drabbar dem som arbetar både med tryckta medier och nät­publikationer och som har lett till självcensur. De återkommande kränkningarna av privatpersoner som publicerar kränkande uppgifter om personer på internet leder till krav på stärkt integritetsskydd och inskränkningar i TF.

0ch riktas blicken utanför Sveriges gränser tonar en mörk bild fram där pressfriheten utmanas runt om i världen. Värst är det i Eritrea och Nordkorea. Men avsevärda inskränkningar har även skett i flera europeiska länder på senare tid.

Chefredaktör