Annonser

Bo-Göran Bodin prisas för sin granskande rapportering

Sveriges Radios reporter Bo-Göran Bodin tilldelas Advokatsamfundets journalistpris 2016. Han prisas för att genom sin granskande rapportering – och okuvliga integritet – ha blottlagt allvarliga brister i det svenska rättsväsendet.

– Jag blev väldigt förvånad och otroligt stolt när jag fick beskedet. Det har varit journalister i juryn när jag har vunnit andra journalistpriser. Det här är en helt annan jury. Det känns som ett fantastiskt erkännande från den bransch som jag har granskat kritiskt, säger Bo-Göran Bodin.

Han har tidigare belönats vid ett flertal tillfällen för sin granskande journalistik. Redan 2011 när radioprogrammet Kaliber fick Advokatsamfundets journalistpris var Bo-Göran Bodin med på ett hörn.

– Jag var inte en del av den fasta redaktionen då, men jag hade gjort flera program för Kaliber.

Tillsammans med sin kollega Daniel Öhman avslöjade han 2012 hur Sverige, med hjälp av myndigheten FOI, planerade att hjälpa den saudiska diktaturen att bygga en avancerad vapenfabrik. För avslöjandet fick Bodin och Öhman, förutom Stora journalistpriset, Prix Europa och det amerikanska priset IRE Medal.

Men mest stolt är han över sin och kollegan Daniel Velascos rapportering om fallet Johan Liljeqvist från 2009. Fallet handlar om hur 24-årige Johan aldrig kom hem efter en fest i Göteborg. Han hade medvetslös, och i handfängsel, förts av piketpolisen till ett sjukhus där han senare avled. Den journalistiska granskningen visade hur ingen hade ställts till svars för Johans död trots att rättsläkaren hade konstaterat att polisingripandet var orsaken till hans död.

– Det fanns en bild av att Johan var en knarkande våldsman och att polisen hade varit tvungen att göra som de gjorde. Det handlade om att ge Johan upprättelse och att visa att det inte går att komma undan med något sådant här. Jag går igång på när det som verkligen har hänt skiljer sig från den officiella bilden. Jag vill berätta hur det egentligen ligger till.

Många av de granskningar som Bo-Göran Bodin har gjort har rört rättssäkerhetsfrågor och polisutredningar.

– Jag vill berätta historier där mycket står på spel. De här historierna innehåller ofta liv och död och fängelse – extremt stora och viktiga ämnen. Gör man en noggrann granskning blir den systemprövande på makronivå, det blir ett sätt att pröva våra system.

Bo-Göran Bodin förvånas ständigt över hur bristfälliga polisens utredningar är.

– Ibland tror jag att förklaringen är systemet med en åklagare som sitter långt ifrån utredningen och ger direktiv till utredarna, och utredare som gör väldigt lite om de inte får direktiv. Det gör att människor riskerar att bli felaktigt dömda och att andra som borde ha blivit lagförda inte blir det.

Själv ser Bo-Göran Bodin sig som privilegierad som har möjlighet att ägna mycket tid åt att granska enskilda fall. På mindre redaktioner tror han att det är svårt att hinna med att sätta sig in i och prioritera rättsfrågorna på grund av de omfattande nedskärningar som har gjorts.

I jobbet kommer han i kontakt med advokater ganska ofta. Hans erfarenhet är att det varierar mycket från person till person vilken kontakt de vill ha med journalister.

– Ibland tycker jag att advokater borde förstå att det skulle kunna vara i deras klienters intresse att vara lite mer tillmötesgående, säger han.

Advokatsamfundet är för honom främst förknippat med generalsekreterare Anne Ramberg, och han beskriver hennes roll i samhällsdebatten när det gäller integritetsfrågor som mycket viktig.

Bo-Göran Bodin tror att priset kan innebära att journalistkåren får en kvalitetsstämpel, som gör att personer som har känslig information vågar dela med sig av den och bli visselblåsare.

– För mig personligen hoppas jag att det kan leda till bättre tips och information, säger han.