Annonser

PWC får rätt om förmåns­beskattning av aktieförvärv

Skatteverket överklagar inte domen om aktievärdering i partnerägda bolag. Beslutet får stor betydelse för den svenska advokatkåren.

Skatteverket har meddelat att det inte kommer att överklaga kammarrättens dom om förmånsbeskattning av anställdas aktieförvärv i revisionsfirman PWC. Därmed kommer domen i två mål från Kammarrätten i Stockholm den 22 december att stå sig.

Delägare i PWC hade fått köpa de onoterade aktierna för 10 kronor per aktie. Skatteverket hade värderat aktierna utifrån bolagets avkastningsförmåga och beräknade förmånsvärdet till 35 000 kronor per aktie.

Enligt kammarrätten finns det bland annat en stor osäkerhet i det uppskattade marknadsvärde som Skatteverket har räknat fram. Därför har Skatteverket inte gjort sannolikt att marknadsvärdet överstiger 10 kronor per aktie.

– Om man har förmånsbeskattning och utgår från någonting annat än marknadsvärde, blir det helt fel. Det finns ju en mängd andra förmåner, och de ska också marknadsvärderas.

Det blir en märklig ordning om man beskattas för någonting man inte har fått, säger Ernst Forsberg, partner på PWC.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har kraftigt kritiserat Skatteverkets värderingsprinciper för aktieförvärven. Hon har förklarat att de innebär ett hot mot rekryteringen av nya delägare till alla partnerägda företag.

Enligt Ramberg är utgången i målen av stor betydelse för advokatbyråerna, och undanröjer den osäkerhet som har rått vid antagande av nya delägare.

– Partnermodellen är en mycket sympatisk företagsmodell. Som delägare får man del av vinst bara så länge man är verksam. Naken in–naken ut är en väldigt bra princip. Den som kommer in som ny delägare behöver inte köpa in sig på någon hög nivå. Är företaget bättre när man lämnar det, då lämnar man över ett bättre företag till nästa generation, säger Ernst Forsberg.