Annonser

Skatteverket kommenterar kammarrättens dom

Varför överklagar inte Skatteverket kammarrättens dom?

– Det besked som vi har fått av kammarrätten är att Skatteverket inte har lyckats visa att värdet av aktierna överstiger 10 kronor. Det finns restriktioner i de här aktierna som man ska ta hänsyn till vid värderingen. Det gör värderingen av aktierna svår. Vi bedömer att vi inte kan få prövningstillstånd hos Regeringsrätten i den här frågan, säger Tomas Algotsson, enhetschef på rättsavdelningen på Skatteverket.

Hur går ni vidare med andra upptaxerings­ärenden?

– Pågående utredningar läggs ner.

Hur ser Skatteverket på Kammarrättens dom?

– Vi är bekymrade över att det är så svårt att värdera värdepapper med restriktioner. Restriktionerna kan vara utformade på väldigt olika sätt. Eftersom det inte alltid finns en fastställd praxis för hur speciella restriktioner ska värderas kan det finnas olika uppfattningar om hur värderingen ska göras. Det gör att förutsägbarheten blir dålig och företagare får svårt att göra de val som passar dem bäst. Otydliga regler gör också att Skatteverket får tillämpningsproblem och måste gå exempelvis via domstol för att få klarhet.

Är ni besvikna över domen?

– Nej. I en värderingsfråga kan man komma till olika slutsatser. Man måste också hålla i minnet att regeringen har agerat kraftfullt och skärpt 3:12-reglerna under processens gång. Det gör att den här typen av upplägg inte alls blir lika lönsamma längre. Regeringen har också tillsatt en särskild utredning som ska se över incitamentsprogram och beskattning av incitamentsprogram. Vi hoppas mycket på den utredningen – att vi ska få tydliga och klara regler. Det är ju inte bra för någon om det är svårt att värdera aktier med restriktioner.