Annonser

Soros och Neier får Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award för 2011 har tilldelats George Soros och Aryeh Neier. George Soros är ordförande och Aryeh Neier president för Open Society Foundations.

George Soros skapade Open Society Foundations år 1984. Stiftelsernas syfte är att finansiera och understödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i länder under övergång från totalitära styrelseskick. Open Society Foundations är i dag verksamma i mer än 70 länder.

George Soros föddes 1930 i Budapest. Han emigrerade till England 1947 och flyttade till New York 1956. Han har ägnat sig åt investeringar, bland annat utifrån principer hämtade från hans studier i filosofi, och började stödja filantropiska projekt på 1970-talet. Soros är också aktiv som debattör i en rad olika samhällsfrågor.

Aryeh Neier är människorättsaktivist. Han föddes i Berlin 1937 och flydde därifrån 1939. Innan Neier började arbeta för Open Society Foundations 1993 var han under tolv år generalsekreterare för Human Rights Watch, som han var med om att grunda 1978. Innan dess arbetade han under 15 år för American Civil Liberties Union (ACLU), under de åtta sista åren som verkställande direktör.

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 gemensamt av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen tilldelas varje år en person eller en organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Tidigare pristagare är den sydafrikanske domaren Richard Goldstone och FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, också hon från Sydafrika.

Stockholm Human Rights Award delas ut den 29 november på Sveriges advokatsamfunds kansli.