Annonser

Advokatsamfundet kritiserar Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten (EBM) når inte tillräckligt bra resultat i brottsbekämpningen inom finansmarknadsområdet, särskilt inte när det gäller insiderbrotten.

Det konstaterar Advokatsamfundet i ett remissvar. Enligt samfundet tyder misslyckandena på brister i myndighetens organisation.

I sitt yttrande över utredningen En samlad ekobrottsbekämpning (SOU 2011:47) uttrycker Advokatsamfundet allvarlig kritik mot EBM. Advokatsamfundet konstaterar att EBM i insidermålen bara lyckas få fällande domar i hälften av målen. Enligt Advokatsamfundet är det inte godtagbart. Samfundet pekar på att stora statliga resurser läggs på ekobrottsmålen som dessutom innebär stigmatisering för den som åtalas.

Advokatsamfundet skriver i remissvaret att EBM:s upprepade misslyckanden tyder på brister i utredningsmetodik eller åtalsunderlag. Det skadar tilltron till Ekobrottsmyndigheten och till rättsväsendet som helhet, menar samfundet.

Därtill är remissvaret kritiskt till EBM:s kompetens. EBM har visat att myndigheten saknar grundläggande kunskaper på en rad områden, skriver samfundet, som också har fått ett bestämt intryck av att EBM:s tjänstemän inte klarar av att göra de överväganden som behövs i ärendena, från användandet av straffprocessuella tvångsmedel till väckande av åtal.

Advokatsamfundets remissvar finns på www.advokatsamfundet.se.