Annonser

Zurich tar över ansvarsförsäkringarna

Vid årsskiftet byter Advokatsamfundet försäkringsgivare för medlemmarnas obligatoriska ansvarsförsäkring när Zurich tar över. Samma bolag kommer också att hantera den frivilliga tilläggsförsäkringen.

Advokatsamfundets försäkringsförmedlare Willis har under våren genomfört en upphandling av den obligatoriska ansvarsförsäkringen och den obligatoriska förmögenhetsbrottsförsäkringen. Upphandlingen omfattade också tilläggsförsäkringen för advokatbyråer. Upphandlingen omfattade både den obligatoriska rådgivningsansvarsförsäkringen för advokater och biträdande jurister och tilläggsförsäkringen för advokatbyråer.

Resultatet av upphandlingen blev alltså att försäkringsbolaget Zurich från årsskiftet blir försäkringsgivare för såväl den obligatoriska som den frivilliga försäkringen för rådgivningsansvar. Den obligatoriska försäkringen omfattar i dag drygt 6 000 jurister, och hittills har 320 advokatbyråer valt att köpa tilläggsförsäkringen.

Anders Bergsten, ansvarig för Advokatsamfundets försäkringar hos Willis, är mycket nöjd med resultatet av upphandlingen.

– De inbjudna försäkringsbolagen visade stort intresse att försäkra ledamöternas och juristernas rådgivningsansvarsrisker, säger han.

Enligt Anders Bergsten har många försäkringsbolag i Sverige historiskt sett varit restriktiva att erbjuda försäkringsskydd för rådgivningsansvarsrisker. Premierna är också ofta höga i förhållande till andra typer av sakförsäkringar som brand och brandavbrott, allmänt ansvar och produktansvar.

– Det goda skaderesultatet är den främsta orsaken till försäkringsmarknadens positiva inställning till ledamöternas och juristernas rådgivningsansvarsrisker, säger Anders Bergsten.

Beslutet att byta försäkringsbolag fattades av Advokatsamfundets styrelse efter upphandling. Det nya försäkringsavtalet träder i kraft den 1 januari 2012. Länsförsäkringar upphör således att vara försäkringsgivare för dessa försäkringar från och med den 31 december 2011. Avtalstiden är tre år för den obligatoriska försäkringen och ett år för tilläggsförsäkringen.

Zurich i Sverige har sedan många år en god kompetens inom rådgivningsansvarsområdet. Dessutom har bolaget en global organisation som tecknar rådgivningsansvarsrisker över hela världen.

– Willis har sedan många år tillbaka ett väl utvecklat samarbete med Zurich inom flera områden. Zurich har en bred erfarenhet av att hantera advokatskador såväl inom Sverige som internationellt och försäkrar ett stort antal advokatbyråer inom Norden. De skadejurister som kommer att arbeta med advokatskadorna har alla erfarenhet av att hantera och reglera ansvarsskador, förklarar Anders Bergsten, och tillägger att Willis erfarenhet av Zurich skadeorganisation är mycket god, med kompetenta medarbetare som tillhandahåller en hög servicegrad.

– Advokatsamfundets gruppförsäkringsprogram kräver administrativa resurser och systemstöd som är nödvändiga för att kunna hantera försäkringarna. Vi bedömer att Zurich har en organisation som uppfyller dessa krav, avslutar Anders Bergsten.

Advokatförsäkringarna
Försäkringsbeloppet för den obligatoriska försäkringen för ren förmögenhetsskada uppgår till 3 miljoner kronor per skada, jurist och försäkringsår. Premien ingår i serviceavgiften till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag.

Advokatbyrån kan också komplettera sitt försäkringsskydd och teckna en tilläggsförsäkring med ett högre försäkringsbelopp för byråns advokater och jurister. Genom tilläggsförsäkringen kan advokatbyrån välja att köpa ett försäkringsbelopp inom ett intervall mellan 2 och 47 miljoner kronor per skada, jurist och försäkringsår utöver den obligatoriska försäkringen. Premien baseras på antalet jurister och valt försäkringsbelopp.

Zurich
Försäkringsbolaget Zurich ingår i finanskoncernen Zurich Financial Services och är ett globalt försäkringsbolag med huvudkontor i Zürich, Schweiz.

Bolaget har 55 000 anställda och finns i dag representerat i mer än 180 länder.

Zurich har bedrivit verksamhet i Norden sedan 1875 och har i dag kontor i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Försäkringsbolaget är ett av de mest specialiserade försäkringsbolagen inom skadeförsäkring till lokala och internationella industriföretag på den svenska marknaden. Bolaget vänder sig också till större bransch- och intresseorganisationer inom olika verksamhetsområden.