Annonser

Svarta listan

Statsrådsberedningen har gett ut en fjärde upplaga av ordlistan Svarta listan över ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk. Svarta listan gavs ut för första gången 1988 och har sedan dess varit ett viktigt redskap i arbetet med att modernisera författningsspråket.

Endast några mindre förändringar har gjorts sedan tredje upplagan kom ut 2004. Ordlistan kan laddas ned från www.regeringen.se.