Fokus

Advokater i bolagsstyrelser

Ett stort antal svenska advokater är verksamma som styrelseledamöter. Advokaterna är efterfrågade både för sitt kunnande och för vissa typiska advokategenskaper. Här ger några av advokaterna med störst styrelseerfarenhet sin syn på att arbeta i styrelser. Bland annat berättar de om hur det går att förena advokatrollen med styrelsearbetet. En fråga som stundtals väcker delade åsikter.

Ladda ner tidningen

Annons