Fokus

HD bakom kulisserna

Högsta domstolen uppmärksammas allt oftare. Medierna rapporterar om domar och skiljaktiga meningar refereras utförligt. Samtidigt gör Europarättens utveckling att HD i praktiken inte längre är sista instans i alla ärenden och både hovrätter och tingsrätter har ibland gått emot HD:s prejudikat.

Ladda ner tidningen

Annons