Annonser

Kontroversiellt lagförslag om datalagring godkänns

Trots hård kritik går arbetet vidare med att implementera datalagringsdirektivet. I november gav Lagrådet grönt ljus till regeringens förslag.

Den 11 november presenterade regeringen en lagrådsremiss med förslag till hur EU:s datalagringsdirektiv ska införas i svensk lag. Enligt förslaget ska telefon- och internetoperatörer vara skyldiga att spara trafikuppgifter för bland annat telefonsamtal, sms-meddelanden, e-post och internettrafik i sex månader. Det är den kortaste lagringstid som datalagringsdirektivet tillåter.

Regeringen föreslår att trafikuppgifterna bara ska få lämnas ut i brottsbekämpande syfte. Det är telefon- och internetleverantörerna som själva ska svara för kostnaderna för datalagringen. Men polis och andra myndigheter som begär ut uppgifter från leverantörerna ska betala för det.

På några punkter går regeringens förslag längre än vad EU:s datalagringsdirektiv kräver. Lagringsskyldigheten ska exempelvis gälla också vid framkopplade samtal när ingen svarar. Dessutom föreslår regeringen att operatörerna ska vara skyldiga att lagra uppgifter för mobiltelefonsamtal om var samtalsparterna befann sig när samtalet avslutades.

Sveriges advokatsamfund har, liksom andra av datalagringsdirektivets kritiker, varnat för att direktivet innebär oerhört stora ingrepp i den personliga integriteten.

– Man kan konstatera att lagstiftningens syfte redan har förskjutits från terroristbekämpning till brottsbekämpning i allmänhet. Vidare har utrymmet utvidgats till att omfatta också bötesbrott utöver vad direktivet föreskrev. Det är olyckligt. Men regeringen har glädjande nog begränsat lagringstiden till sex månader. Det är bra, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar.