Annonser

Lättare få ut uppgifter om IP-adresser

Det ska bli lättare för polis och åklagare att få ut abonnemangsuppgifter från nätleverantörer.

Regeringen vill ändra kraven så att uppgifter om personer som misstänks för brott ska lämnas ut, även om brottet bara kan ge böter. Planerna framgår av en promemoria som har läckt ut till pressen från Justitiedepartementet. Enligt dagens regler krävs det att misstankarna gäller brott som kan ge fängelse för att polis och åklagare ska kunna begära ut uppgifterna.

Regeringen presenterade den 11 november en första lagrådsremiss om hur EU:s datalagringsdirektiv ska införas i Sverige. Där skriver regeringen att den avser att lägga fram ytterligare en lagrådsremiss inom kort. Den ska handla om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk information, och ska ta upp förslagen i Polismetodutredningens delbetänkande (SOU 2009:1).

Promemorian som har läckt ut sammanfattar innehållet i den kommande lagrådsremissen. Myndigheterna ska ges möjlighet att inhämta uppgifter om abonnemang från nätleverantörer när det gäller alla brott. Kravet på att fängelse ska vara föreskrivet för brottet och på att brottet ska bedömas kunna ge någon annan påföljd än böter ska strykas. Abonnemangsuppgifter är till exempel uppgifter om vem som hade ett visst IP-nummer vid en viss tidpunkt. Förslagen i promemorian stämmer överens med vad Polismetodutredningen föreslog i sitt delbetänkande.

Enligt justitieminister Beatrice Ask handlar det i första hand om att ge polisen möjligheter att utreda sexualbrott på nätet som bara kan ge böter, till exempel kontakt med barn i sexuellt syfte (”gromning”). Men Polismetodutredningen nämner också behovet av att de brottsbekämpande myndigheterna ska få hämta in abonnemangsuppgifter vid upphovsrättsbrott.