Annonser

M&A – festen fortsätter?

Antalet företagsöverlåtelser, eller mer modernt uttryckt ”mergers and acquisitions”, har ökat kraftigt under de senaste åren. Och det är inte bara antalet transaktioner och värdet på dem som ökat. Uppdragen till advokatbyråerna har också blivit alltmer omfattande. Men med ränteoron i USA varnar nu ekonomijournalister och analytiker för att M&A-festen kan gå mot sitt slut. Advokaten har tittat närmare på fenomenet M & A och vad det innebär för den affärsjuridiska branschen.

Marknaden nyktrar till när räntorna stiger. Men på lite längre sikt kommer företagsförvärv och transaktionsjuridik att vara fortsatt lönsamt. Det menar några av landets ledande affärsadvokater.

Advokat Axel Calissendorff på Roschier:
– Det stämmer absolut att det finns tecken på att det inte blir lika lätt att låna, och inte lika billigt. Det kommer att påverka transaktionsvolymen och priserna. Det blir lite av en tillnyktring efter en lång högkonjunktur. Det är inte bara dåligt och inte oväntat.

Det är oro på den amerikanska lånemarknaden under sommaren som fått räntorna att börja stiga. Detta påverkar framför allt de riktigt stora affärerna, men också riskkapitalbolagen som till stor del finansierar sina köp med lån. En vanlig siffra är att riskkapitalisterna satsar 30 procent ur sina egna fonder och lånar 70 procent.

Tom Berggren, vd på Svenska riskkapitalföreningen, förutspår också en lugnare period.
– Det har varit extremt låga räntor och långivarna har varit väldigt offensiva. Det har varit lätt att få låna. Nu går vi mer mot ett normalläge. Kanske kommer vi inte att se lika hög aktivitet som vi sett det senaste året, säger han.

Det tycks främst vara de största transaktionerna som påverkas, säger Tom Berggren.
– Vad gäller de riktigt stora transaktionerna så verkar det bli ett uppehåll, då man avvaktar villkoren på den internationella kreditmarknaden, säger han, men påpekar att dessa affärer är ganska ovanliga i Norden.

Lugnare period väntar

Tom Berggrens bedömning delas av de flesta intervjuade advokaterna. Peter Högström på Linklaters Advokatbyrå tror på en kortsiktig nedgång för stora transaktioner.
– Den oro som är nu har påverkat framför allt transaktioner över tre–fyra miljarder. Det blir en osäkerhet. Rådgivare är inte lika säkra på om det är nu man ska köpa eller sälja. Alla väntar lite på en stabilisering, säger han.

Bertil Villard på Advokatfirman Vinge delar den uppfattningen, men ser utvecklingen som sund.
– Kanske stannar de riktigt stora förvärven av, eftersom de är så högt belånade. Riskpremien hade blivit för låg. Nu börjar den öka, och det är väldigt sunt. Det är klart att det kan påverka förvärven. Men det kommer också förmodligen att innebära mindre risk för misslyckanden i framtiden, säger han.

Men vad innebär då det minskade tempot på transaktionsmarknaden för advokatbyråerna? Axel Calissendorff tror att den kommer att lämna spår.
– Tidigare har man sett det som att det alltid finns arbete för advokatbyråer oavsett tiderna. Men med dagens transaktionsfokus är jag övertygad om att det kommer att påverka byråerna negativt när konjunkturen går ner. Man kommer inte att kunna fortsätta öka omsättningen och antalet anställda hela tiden på samma sätt, menar han.

Calissendorffs advokatbyrå Roschier är starkt inriktad på M&A. Men han har en plan för sämre tider.
– Om det blir dåliga tider kommer allt fler krediter att bli lidande, allt fler företag måste omförhandla sina krediter, säkerheter ska tas i anspråk. Det rymmer intressanta arbetsuppgifter för advokater om man är lite flexibel och bred i sin kompetens.

Vädrar morgonluft

Dick Lundqvist på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är inne på samma linje.
– Om det blir en kris kan man ju också tänka sig en annan form av transaktioner där man får hjälpa till med att rekonstruera företag. Vi är inte pessimistiska, säger han.

Peter Högström betonar vikten av att hålla sig informerad om marknaden.
– Det handlar mycket om att vara förutseende, utnyttja de kanaler vi har för att få information. Det finns ingen anledning nu att börja fundera på om vi ska skära ner på personal om två månader. Däremot får vi börja fundera på om vi ska börja bearbeta en ny kund. Är det andra kunder som är mer intressanta nu. Det gäller att utnyttja nätverket, lägga örat mot marken och tänka klokt.

Men det är inte bara riskkapitalister som köper och säljer företag. Kanske kan den stigande räntan nu ge industriföretagen en ökad möjlighet att konkurrera om objekten. 
– Det finns många industriföretag med stora kassor. Kanske vädrar de morgonluft nu, säger Biörn Riese på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Den tanken får också stöd i en undersökning beställd av Linklaters. 80 procent av de tillfrågade nordiska storföretagen uppgav där att de planerade att köpa eller sälja företag under det närmaste året.

Kanske kan också riskkapitalisternas fonder få förstärkning från nya håll. Oljeländerna runt Persiska viken, liksom växande ekonomier som Kina och Ryssland, har börjat intressera sig för europeiska och amerikanska företag. Att investera i private equity-fonder kan vara ett sätt att använda sina stora kassor.*

Ljus framtid

Kortsiktiga nedgångar och konjunktursvängningar till trots – fenomenet M&A är här för att stanna, enligt affärsadvokaterna. Företagsöverlåtelser utgör en naturlig del av den globala och avreglerade ekonomin. ”Att köpa och sälja är en viktig del av det kapitalistiska systemet, och det kommer inte att försvinna”, skriver en advokat i sitt enkätsvar till Advokaten.

Biörn Riese pekar på att det finns ett i grunden gott klimat för investeringar i Sverige.
– Sverige har blivit intressant delvis på grund av våra skatteregler. Vi kan attrahera utländskt kapital, och det är viktigt för ett land. Vi är inte världens största finanscentrum, men det sker ändå ett oproportionerligt stort antal transaktioner, konstaterar han.

Ulrika Brandberg

* Lindvall, Per: Private equity-fonder får hjälp av oljeländer, E24, 21/8 2007

Källor: M&A – festen fortsätter?
Andersson, Klas: Svårare för riskkapitalbolag att låna till köp, E24, 4/8 2007
Lindvall, Per: Private equity-fonder får hjälp av oljeländer, E24, 21/8 2007
Mergermarket: Monthly M&A Report, juli 2007
Sevenius, Robert: Företagsförvärv – en introduktion, Studentlitteratur 2003
Svernlöv, Carl: Praktisk M&A del 1–4, Pointlex legala affärer nr 3–6, 2006
Warnhammar, Anders: Due diligence vid företagsförvärv, examensarbete vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet, ht 2000
Svenska riskkapitalföreningens hemsida, www.svca.se