Annonser

Palmeutredningen och chefsåklagare Krister Peterssons agerande

”Det luktar rättsskandal”

Advokat Jan-Anders Hybelius är kritisk till chefsåklagare Krister Peterssons agerande i Palmeutredningen och utpekande av Stig Engström som gärningsman. Det luktar rättsskandal, anser Hybelius.

Jag har varit brottmålsadvokat i 36 år.

Ett av de mest häpnadsväckande beslut jag fått ta del av under denna tid är chefsåklagaren Krister Peterssons beslut att lägga ned förundersökningen avseendet mordet på Olof Palme och samtidigt peka ut den avlidne Stig Engström som den som mördade Olof Palme.

Peterssons beslut föregicks av uttalanden av åklagaren om att en lösning av mordet skulle vara nära förestående.

Lisbeth Palme var helt säker på att det var Christer Pettersson som sköt Olof Palme. 

Det är självfallet möjligt att Lisbeth Palme felaktigt pekade ut Christer Pettersson som gärningsman, det var bland annat en fotokonfrontation som inte utfördes på ett korrekt sett. Gärningsmannen kan ha varit någon annan som något så när liknade Christer Pettersson. 

Däremot menar jag att det är uteslutet att hon skulle kunnat förväxla Pettersson med Stig Engström. Lisbeth Palme skulle möjligen kunnat förväxla Pettersson med någon som var någorlunda lik honom men det var inte Engström. 

Det är fråga om två personer med helt olika ansikten, olika kroppsformer, glasögon respektive inte glas­ögon etc.

Jag är av uppfattningen att redan här kunde man utesluta Engström som gärningsman såvida det inte skulle ha funnits stark teknisk bevisning mot honom.

Det finns dock ingen som helst bevisning mot Engström.

Han kan till exempel varken bindas till brottsplatsen vid tidpunkten för mordet eller till vapnet som användes.

Det saknas även ett vettigt motiv.

Som advokat Peter Althin sa i radio den 10 juni, det finns inte en enda domstol som skulle döma någon för detta mord med denna brist på bevisning.

I en sådan situation känns det olustigt, rent av stötande, att utan att presentera ett enda konkret bevis peka ut en avliden person som statsministermördare. 

En person som inte längre kan försvara sig.

Enligt min uppfattning är chefs­åklagare Krister Peterssons agerande oetiskt.

Det luktar illa. 

Det luktar rättsskandal.

Jan-Anders Hybelius
Advokat 

Advokat Jan-Anders Hybelius har arbetat med brottmål i 36 år. De senaste 20 åren har han i princip enbart arbetat med brottmål, främst som försvarare men även som måls­ägandebiträde. Han har tidigare också under många år undervisat revisorer i straffrätt vid institutionen för handelsrätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.