Annonser

Så blir vi en stark röst

Det är en konst att lyssna och att vara lyhörd för andras perspektiv. Det innebär inte att man måste göra avkall på sina egna åsikter men är ett uttryck för respekt för andra. Att ha förmåga att lyssna är också en förutsättning för ett sunt debattklimat, något som är angeläget i tider av allt hårdare och mer polariserade meningsutbyten.

Som advokat är förmågan att lyssna in sin klient och motpartens argument en av de viktigaste förutsättningarna för att göra ett bra jobb.

I mitt arbete som medlare i familjerättsliga ärenden har jag övat på att lyssna in båda parter utan att själv ha en förutbestämd uppfattning eller eget mål. Det är inte lätt. Bland det svåraste i en medling är att släppa tanken på att parterna måste komma överens för att jag som medlare ska ha gjort ett bra jobb. De mest hållbara samförståndslösningarna är de där parterna själva diskuterat sig fram till en överenskommelse utan att medlaren haft en egen åsikt om den bästa utgången. Aktivt lyssnande, som är en viktig del av medlingsarbete, innebär att noggrant följa den berättandes spår och med hjälp av stödjande kommunikation få personen att berätta mer, bli medveten om sin egen situation och hur den skulle kunna lösas.

I mitt arbete som generalsekreterare har jag föresatt mig att lyssna in kåren utan förutbestämda uppfattningar om hur Advokatsamfundet ska förvaltas och förändras. Mina första 100 dagar har präglats av en ganska hård och polariserad debatt om advokater och deras agerande bland annat på sociala medier. Om man lyssnar in rösterna i debatten förstår man att frågan engagerar och har betydelse för dem som arbetar, inte bara som advokater, utan också i andra delar av rättssamhället. Ett flertal advokater har också uttryckt en stark oro för hur debatten påverkar förtroendet för advokatkåren. Mot den bakgrunden meddelade styrelsen ett vägledande uttalande i december som tar sikte på marknadsföring i sociala medier och som bekräftar att etiken för advokater är densamma i sociala medier som i andra forum.

Mina första 100 dagar under det nya året kommer jag att fortsätta lyssna och efterfråga kårens syn på Advokatsamfundet. I början på året kommer Advokatsamfundet att skicka ut en enkät i syfte att inhämta information om ledamöternas åsikter och relation till Advokatsamfundet. Resultatet av enkäten ska hjälpa till att lägga strategier för Advokatsamfundets fortsatta arbete och min förhoppning är att så många som möjligt besvarar den. I tidigare enkäter har vi haft en genomsnittlig svarsfrekvens på 32 procent. Jag hoppas denna gång på en än större delaktighet eftersom svaren är viktiga för att bestämma riktning för Advokatsamfundets framtid.

Vi kliver nu in i ett nytt år, 2020, och ett nytt decennium. Advokatyrket står inför många utmaningar och möjligheter. Genom att lyssna in olika perspektiv och lägga strategier utifrån det hoppas jag öka samförståndet och enigheten inom kåren. Då blir vi också en stark röst utåt. Advokater är vi tillsammans.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se