Annonser

Rekord igen för Advokatdagarna

Över 750 advokater och biträdande jurister deltog vid de nionde Advokat­dagarna. De två dagarna bjöd på ett gediget utbildningsprogram, men också spännande diskussioner om advokatrollens framtid.

Advokatdagarna, som i år hölls den 24–25 oktober, samlade rekordmånga deltagare, över 750 stycken. Generalsekreterare Mia Edwall Insulander hälsade alla välkomna och konstaterade att det visserligen var hennes första advokatdagar som generalsekreterare, men att hon faktiskt var med och planerade för de första Advokatdagarna i en arbetsgrupp redan 2011. Sedan dess har hon också medverkat som före­läsare.

Advokatdagarna fyller enligt Mia Edwall Insulander en viktig funktion genom att föra advokater samman. De bidrar därmed till att uppnå stadgarnas formulering om ett enat samfund.

– För att vidmakthålla ett oberoende Advokatsamfund som gör skillnad och som kan påverka krävs att vi alla advokater kan identifiera oss med vårt yrke. Att vi alla advokater kan känna en gemensam yrkesidentitet. Först då blir Advokatsamfundet den kraft i samhället som med auktoritet kan påtala brister och fästa lagstiftarens och samhällets uppmärksamhet på dålig lagstiftning eller dålig rättstillämpning, sa Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson talade i sin välkomsthälsning särskilt om advokaternas roll i den aktuella rättspolitiska debatten och betonade att det är en del av advokaternas uppdrag att värna rättsstaten och dess värden.

– Den grova kriminaliteten måste be-

kämpas, men det får inte ske med metoder som undergräver rättsstatliga värden. Det ankommer på oss alla här att verka

för sans och måtta i en tid då allt fler

och med allt högre röster ropar på den ena

åtgärden radikalare än den andra, sa

Christer Danielsson.