Annonser

Thomas Buergenthal tog emot Stockholm Human Rights Award

Vid en gripande ceremoni, präglad av minnet av Förintelsen, tog professor Thomas Buergenthal den 20 november emot Stockholm Human Rights Award.

Thomas Buergenthals långa och framstående karriär som folkrättsjurist formades tidigt av hans erfarenheter som överlevande från koncentrationslägren Auschwitz och Sachsenhausen. Till prisceremonin var också andra överlevare från Förintelsen inbjudna.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg inledde med att påminna åhörarna om att sann demokrati måste byggas på en fungerande rättsstat och skydd för mänskliga rättigheter, värden som just nu ifrågasätts och hotas såväl i Sverige som internationellt.

– Vi får inte glömma att ett av historiens värsta brott, Förintelsen, i stor utsträckning genomfördes med hjälp av lagstiftning, sa Anne Ramberg, som pekade på hur demokratin utan dessa värden kan användas för att diskriminera, kränka och till och med döda.

Anne Ramberg övergick till själva prisutdelningen genom att beskriva pristagaren Thomas Buergenthal som en internationell ledare och förkämpe för dessa hotade värden, och dessutom en person med extraordinära kvaliteter.

Thomas Buergenthal tackade och sa sig vara mycket ärad och rörd över att ha tilldelats Stockholm Human Rights Award, inte minst i ljuset av vilka som tidigare har förärats utmärkelsen.

Thomas Buergenthal och Mark Ellis, vd för International Bar Association, IBA, talade därefter under en frågestund om Thomas Buergenthals liv och gärning. Mark Ellis tog sin utgångspunkt i Buergenthals bok Pojken som överlevde Auschwitz, och författarens skildring av hur han som tioåring plötsligt finner lugn inför det faktum att han högst troligt ska dö inom några timmar.

– Under hela min tid i lägren var jag rädd för att dö. Men detta var ett ögonblick av nästan vällust, som kommit att följa med mig under hela mitt liv. Det var på sätt och vis en befrielse från skräck och hunger, förklarade Buergenthal som fortsatte med att konstatera att han bara ett par minuter efter denna upplevelse åter kämpade för att överleva.

Upplevelserna i utrotningslägren har följt pristagaren genom livet.

– Det är inte möjligt att överleva lägren utan att ständigt tänka att vi måste stoppa detta som händer oss och som händer andra runt om i världen, sa Thomas Buergenthal, som valde bort en karriär på Wall Street för att i stället arbeta för mänskliga rättigheter och skyddet för rättsstaten.

Buergenthal uttryckte stark frustration över utvecklingen i hans älskade hemland USA, där respekten för människovärdet, rättsstaten och de fria medierna ifrågasätts. Även här var han dock optimistisk, och hoppades att amerikanerna skulle förmå satt bryta trenden.

Efter långa applåder från publiken för pristagaren Thomas Buergenthal, överraskade IBA:s vd Mark Ellis hela Berwaldhallen genom att hylla Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som går i pension under nästa år.

Han berömde särskilt hennes oförvägna kamp för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Mark Ellis delade ut International Bar Associations Leadership Award till en överraskad Anne Ramberg.

Ceremonin avslutades med en särskild hyllning till psykologen Hédi Fried från generalsekreterare Anne Ramberg i slutet av prisceremonin. Anne Ramberg tackade förintelseöverlevaren Hédi Fried för att hon under hela sitt liv berättat om sina upplevelser, och betonat alla människors ansvar för att historien inte upprepas.

Läs mer om pristagaren i nästa nummer av tidskriften Advokaten.