Annonser

Förbud mot familjeåterförening strider mot Europakonventionen

Principen om barnets bästa ska ges företräde när Europakonventionens rätt till familjeliv vägs mot behovet att begränsa invandringen. Det fastslår Migrationsöverdomstolen i ett avgörande, som kan få betydelse för många asylsökande. 

Tre syriska medborgare, två vuxna och deras son, beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige för att kunna återförenas med den andre sonen i familjen. Detta meddelade Migrationsöverdomstolen i mitten av november.

Familjens ene son, som i dag är åtta år, kom till Sverige med släktingar i december 2015, efter att ha kommit ifrån föräldrarna i det krigsdrabbade Syrien. I mars 2017 beviljades pojken ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Resten av familjen ansökte sedan om uppehållstillstånd på grund av anknytning i juli 2017. Såväl Migrationsverket som migrationsdomstolen avslog dock ansökan, med hänvisning till att den tillfälliga utlänningslagen bara tillåter uppehållstillstånd på grund av anknytning i undantagsfall.

Men Migrationsöverdomstolen kommer till en annan slutsats. Enligt domstolen står inte den inskränkning som den tillfälliga lagen innebär när det gäller Europakonventionens, EKMR, rätt till familjeliv för personer med tillfälliga uppehållstillstånd i rimlig proportion till regeringens syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande till Sverige.

I sin prövning har Migrationsöverdomstolen fäst särskild vikt vid barnkonventionen och principen om barnets bästa. Domstolen har här bland annat beaktat barnets psykiska hälsa, separationens längd och att familjen inte kan återförenas på någon annan plats. Slutsatsen blir att det skulle strida mot svenska konventionsåtaganden att inte tillåta familjeåterförening i detta fall.

Migrationsverket säger i ett pressmeddelande att man välkomnar avgörandet.

”Det här innebär en lättnad i ärenden om familjeåterförening som antagligen kommer att påverka många fall”, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer i pressmeddelandet.

MÖD mål nr UM5407-18