Annonser

Traditioner kommer till, andra tynar bort

I Sverige har året sina tydliga årstider och traditioner. Vissa traditioner kommer till medan andra tynar bort. En del av de tillkommande väcker både antipatier och sympatier. Halloween firas numer flitigt i många orter riket runt till många utklädda, glada och till stora delar spratt- och godissugna barns stora glädje. Men på Facebookkonton knorras det bland äldre om den nymodiga och främmande traditionen.

Även i advokatvärlden har nya traditioner infunnit sig. I november gick Advokatdagarna av stapeln för åttonde gången på Grand Hôtel i Stockholm. Stora skaror advokater från när och fjärran, från små som stora byråer, möttes på det som blivit den stora årliga mötesplatsen för Sveriges advokater. En tradition som redan från starten togs till advokaternas hjärtan. Färre tycks sakna de forna och numer insomnade all­männa advokatmötena* som ersatts av just Advokatdagarna.

Inte långt efter Advokatdagarna var det dags för Stockholm Human Rights Award, som i år delades ut för tionde gången under högtidliga former i Berwaldhallen i Stockholm till professor Thomas Buergenthal. Även detta en numer pålitlig tradition i den svenska advokatkalendern. Just i år blev ceremonin mer än vanligt en känslomässig upplevelse; inte minst på grund av att flera av deltagarna och även pristagaren har personliga erfarenheter av andra världskrigets koncentrationsläger.

Blickar man ut i den politiska världen är det vid denna tidnings pressläggning under decembers första dagar ännu oklart hur regeringsfrågan ska lösas. Detta är dock förhoppningsvis inte något som visar på en ny tradition. inför den stundande traditionsenliga julen önskar så redaktionen en god jul och ett gott nytt år till alla Advokatens läsare!

Tom Knutson
Chefredaktör

* De allmänna advokatmötena är till och med avskaffade i samfundets stadgar sedan 1 november 2018.