Annonser

Advokatprofiler presenteras på nytt

I dessa dagar postas den nya boken Advokatprofiler ut till landets advokater och biträdande jurister. Deltagarna på Advokat­dagarna fick sin då. Boken är ett slags antologi över advokater från förr och nu. Artiklarna är framför allt hämtade ur tidskriften Advokatens 84 årgångar.

Idén med boken har funnits hos undertecknad i flera år, och under försommaren kunde Advokatens redaktion starta projektet tack vare bidrag från Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond.

Artiklarna är ett begränsat urval och på intet sätt komplett, ändå visar de hur advokatyrket har utvecklats i takt med tiden och på vissa tydliga trender. En är yrkeskårens utveckling mot ökad specialisering, från att advokater ofta var allmänpraktiserande med en bred palett till att bli högt specialiserade, inte sällan internationellt verksamma. En annan tydlig trend är kvinnornas insteg, från pionjären Eva Andén till dagens situation med en betydligt ökad andel kvinnor i advokatyrket och på framskjutna positioner både på advokatbyråer och i Advokatsamfundet.

Samtidigt är det tydligt hur samma kärnvärden gäller både förr och nu, som ett fundament för advokatgärningen.

I boken presenteras färgstarka advokater som inte tvekat att göra skillnad. Bland andra den andra kvinnliga advokaten Mathilda Staël von Holsteins långa kamp för att bli advokat, och Olof Alfred Beckman, en av det moderna advokatyrkets första banérförare och avgörande för skapandet av Advokatsamfundet. Bland nutidens tydliga karaktärer kan nämnas disciplinnämndens mångårige ordförande Claes Peyron, och samfundets tidigare ordförande och tillika ordförande i Högsta domstolen, Stefan Lindskog. Fast även landsortens advokater liksom affärsadvokater skildras.

Tanken med boken är att ge dagens läsare en möjlighet att upptäcka alla de orädda och kraftfulla advokater som engagerat sig i och för advokatyrket och för sina klienter. I går och i dag.

Tom Knutson
Chefredaktör