Fokus

Advokaten på bolagsstämman

Bolagsstämmor blir ett allt viktigare arbetsområde för advokater. Stämmorna ger advokater en rad olika uppdrag. De är ombud för aktieägare, bistår bolagsjurister i förberedelserna och sitter som sekreterare. Rollen som ordförande ställer speciella krav. Samtidigt ändrar stämmorna karaktär och med det förändras advokaternas uppdrag.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Advokater i takt med tiden

Med tiden har bolagsstämmorna utvecklats från interna övningar till stora, utåtriktade mediala händelser. Och allt oftare är advokater med som stämmoordförande mitt i strålkastarljuset. De agerar indirekt som ambassadörer för advokatkåren. Och det gör även alla de advokater som medverkar på olika sätt i andra bolagsstämmor, om än i mindre medialt uppmärksammade sammanhang. Gemensamt för advokaterna som bidrar till att genomföra bolagsstämmorna på ett framgångsrikt sätt är att de, förutom att de är ambassadörer för advokatkåren, visar hur advokatuppdraget följer med och utvecklas i takt med näringslivs- och samhällsutvecklingen.