Annonser

Ramavtal om konsulttjänster inom klinisk psykologi

Sveriges advokatsamfund har ingått ett avtal med Psykologpartners AB om konsulttjänster inom klinisk psykologi. Ramavtalet omfattar uppdrag som psykologiska bedömningar, individuella korttidsterapier baserade på kognitiv beteendeterapi, behandling via internet och handledningsuppdrag. Konsulterna är legitimerade psykologer.

Advokater och biträdande jurister kan läsa mer på Advokatnätet efter inloggning.