Fokus

Granskarnas granskare

Signalspaning, registrering, telefonavlyssning, kameraövervakning,  buggning …  Befintliga tvångsmedel har gett en vidare användning och nya kommer till för att bekämpa brott. Övervakningen har ökat dramatiskt och därmed riskerna för otillåtna integritetskränkningar. Men har kontrollfunktionerna och de myndigheter som ska bevaka den enskildes intressen hållit jämna steg med utbyggnaden av övervakningssamhället? Hur ser kontrollmyndigheterna på sin roll och funktion?

Ladda ner tidningen

Annons