Fokus

Migration och rättssäkerhet

Flyktingströmmarna över världen är strida med miljontals människor som flyr krig, svält och fattigdom. Sverige är ett av de länder som i absoluta tal tar emot flest flyktingar av de industrialiserade länderna. Det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige utsätter flyktingmottagandet för utomordentligt stora prövningar. Men systemet har också brister i sig självt, påpekar advokater.

Ladda ner tidningen

Annons