Annonser

Aktieägaravtal och lundasång på Östra avdelningens årsmöte

Östra avdelningen höll årsmöte i Norrköping.

Vid ett särskilt yngremöte för advokater och biträdande jurister under 40 år på förmiddagen talade advokat Maria Eiderholm om hur man planerar och sätter upp mål för ackvisition.

Under eftermiddagen höll advokat Erik Sjöman en mycket uppskattad utbildning i teorierna bakom aktieägaravtal. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg informerade om samfundsfrågor. Hon presenterade också förslaget till ändring av Advokatsamfundets huvudstyrelses sammansättning. Östra avdelningen diskuterade förslaget och beslöt – som enda avdelning – att avstyrka stadgeändringsförslaget.

Efter årsmötet följde mingel i Advokatfirman Glimstedts lokaler. Vid middagen sjöng årsmötesdeltagarna flitigt ur ett sånghäfte med lundensiska visor.