Annonser

Våra kollegor trakasseras, hotas och mördas i kampen för rättssäkerhet

För sex år sedan besökte mina kollegor och jag Natalja Estemirova och hennes arbetskamrater på den ryska människorättsorganisationen Memorial. På deras kontor i den tjetjenska huvudstaden Groznyj pratade vi om vårt gemensamma arbete med att söka upprättelse för de tusentals familjer vars anhöriga har avrättats, torterats eller ”försvunnit” i den konfliktdrabbade regionen. Genom att dokumentera brotten och driva rättsprocesser i nationella och internationella domstolar har Memorial och andra ryska organisationer, tillsammans med Civil Rights Defenders, fått Ryssland fällt i över 200 fall inför Europadomstolen i Strasbourg. Över 100 miljoner kronor har betalats av Ryssland i skadestånd till familjerna. Lidandet är omfattande: Enbart antalet ”försvunna” uppgår till uppskattningsvis 3 000–5 000. Men de ansvariga för grymheterna går fortfarande fria – straffriheten är i det närmaste total och många av de högre befälen har istället befordrats.

Två år efter vårt besök i Groznyj mördades flera människorättsförsvarare i regionen. En av dem var Natalja Estemirova. Den 15 juli 2009 kidnappades hon i sitt hem av okända män som förde henne till grannrepubliken Ingusjien där de sköt henne till döds. Det råder inget tvivel om att mordet hörde samman med Nataljas envetna arbete för de mänskliga rättigheterna – ett arbete som väckte ilska och rädsla hos de mäktiga krafter som bär ett ansvar för det som sker i norra Kaukasus. Natalja hade tidigare blivit hotad i ett möte med den ökände tjetjenske presidenten Ramzan Kadyrov, som styr den våldsamma republiken med järnhand.

Hösten 2009 anordnade Civil Rights Defenders en konferens i Stockholm. Syftet var dels att uppmärksamma den allvarliga situationen, dels att samordna krafterna för att praktiskt hjälpa våra utsatta kollegor. Senare samma höst stod Sverige som EU-ordförandeland värd för ett toppmöte med Ryssland och vi lyckades med att få upp våra frågor på högsta politiska nivå: Statsminister Reinfeldt uppmanade Rysslands dåvarande president Medvedev att stärka skyddet för landets människorättsförsvarare.

Vi bestämde oss tidigt för att göra vår konferens till en årlig mötesplats för utsatta människorättsförsvarare från norra Kaukasus. Samtidigt var vi också medvetna om att många människorättsförsvarare världen över tyvärr delar våra ryska kollegors svåra arbetssituation. Under 2011/2012 tog vi därför tre viktiga beslut: Att arrangera en årlig kapacitetsstärkande konferens för utsatta aktivister världen över, att instifta ett pris som ska delas ut varje år till en person som med risk för liv och hälsa arbetar för att skydda människors rättigheter och att upprätta ett program för preventiva och akuta skyddsåtgärder.

Den 2–5 april 2013 bjöd Civil Rights Defenders in till den första årliga, globala konferensen för utsatta människorättsförsvarare från några av de mest repressiva samhällena i världen. Konferensen, som döptes till Defenders’ Days och hölls i Stockholm, samlade över 180 människorättsförsvarare och representanter från svenska och internationella människorättsorganisationer inklusive två FN-rapportörer. Under konferensen delade vi ut vårt första Civil Rights Defender of the Year Award. Priset gick till den serbiska människorättsförsvararen Nataša Kandić, som i likhet med Natalja Estemirova har vigt sitt liv åt att rapportera och dokumentera grova människorättsbrott och att de ansvariga ska ställas inför rätta. Natasa är stämplad som landsförrädare i sitt hemland Serbien och lever under ständiga dödshot. Själv menar hon att det inte finns någon plats för rädsla i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Inom vårt program för preventivt och akut stöd till utsatta människorättsförsvarare har vi hittills utbildat över 130 aktivister från tre kontinenter i bland annat digital säkerhet. Vi har också förbättrat säkerheten på flera kontor och hjälpt ett antal personer att söka tillfälligt skydd på annan ort och i annat land.

Alla dessa insatser är direkta resultat av Nataljas död och är olika sätt att minska utsattheten för andra människorättsförsvarare i hennes situation. Men den kanske viktigaste insatsen bär hennes namn: Under Defenders’ Days sjösatte vi nämligen Natalia Project, som är världens första alarmsystem för utsatta människorättsförsvarare. Projektet innebär att vi successivt kommer att förse världens mest hotade människorättsförsvarare med ett överfallsalarm. När alarmet aktiveras skickas ett SOS-meddelande till Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och till personer i den hotades närhet. En GPS-signal gör det möjligt att se var den attackerade befinner sig. Kollegor kan ingripa lokalt medan Civil Rights Defenders, genom sociala nätverk som Facebook och Twitter, kan mobilisera stöd och uppmärksamhet. Hela världen kan veta vad som hänt bara ett par minuter efter att en attack har skett. Alarmsystemet, som har fått ett fantastiskt mottagande både i Sverige och internationellt, är förstås ingen livsgaranti men det är ett bra komplement till andra säkerhetsåtgärder. Tanken på att Natalja kanske kunde ha varit i liv om hon hade haft ett överfallslarm går inte att bortse ifrån.

Vi håller just nu på med att utrusta de fem första människorättsförsvararna med alarmsystemet. Samtliga fem lever och verkar i norra Kaukasus. Vårt nuvarande mål är att utrusta ytterligare 50 personer till slutet av 2014 men med mer resurser kan vi utrusta många fler.

Natalja Estemirovas modiga arbete lever vidare och kommer att ge resultat i många år framöver, framförallt i form av fällande domar mot Ryssland i Europadomstolen. Men det finns många människorättsförsvarare, däribland advokater och jurister, som i likhet med Natalja riskerar sina liv för att säkerställa rättsstatens principer och respekten för de mänskliga rättigheterna. De behöver och förtjänar vår uppmärksamhet.

Gå in på www.nataliaproject.org och bli en del av det världsomspännande nätverk som gör livet lite säkrare för några av våra kollegor. Tillsammans kan vi göra så mycket mer.