Annonser

Programmet för Advokatdagarna tar form

Mellan 17 och 18 oktober pågår årets Advokatdagar på Grand Hôtel i Stockholm.

Programmet börjar anta en fastare form med sex olika parallella spår: process och skiljedom, affärsjuridik 1, affärsjuridik 2, brottmål, rule of law/offentlig rätt samt advokatverksamhet. Dagen inleds med att Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg välkomsttalar samt med prisutdelning av Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom juridiken.

Ett spännande och fullspäckat program utlovas.