Fokus

Myndighetssamverkan mot grova brott

Myndighetssamverkan mot den grova organiserade brottsligheten är nu inne på sitt femte år. Och den stora satsningen tycks ha varit framgångsrik. Polisen berättar stolt om allt fler dömda. Det har gjorts stora beslag av vapen och narkotika, och Skatteverket har kunnat besluta om stora ytterligare skattebelopp.

Men trots jublet väcker myndighetssamverkan också frågor. Advokater befarar att insatserna får motivera en ökad repression i samhället. Och ingen vet egentligen om satsningen verkligen har minskat brottsligheten.

Ladda ner tidningen

Annons

Generalsekreteraren har ordet

I det godas tjänst

Anne Ramberg

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund