Fokus

Den utsatta advokaten

Hot och trakasserier mot advokater är ett utbrett problem som hittills ägnats mycket liten uppmärksamhet. Hoten drabbar hela kåren, men mest utsatta är humanjuristerna. Både klienter och motparter hotar. Advokater kan berätta om allt från överfall och bränder till nättrakasserier.

En psykolog specialiserad på advokaters arbetssituation är övertygad om att ännu fler är utsatta, och tycker att det är hög tid att börja tala om vad hot och trakasserier kan innebära i yrkesrollen och privatlivet, men också hur man kan minska riskerna i yrket.

Ladda ner tidningen

Annons