Annonser

Svårt få mångfald bland nämndemän

En utredning från Domstolsverket visar att problemen att rekrytera nämndemän av olika kön, ålder och etnisk bakgrund finns kvar. Rapporten innehåller dock ett par ljuspunkter. Fördelningen mellan könen är relativt jämn och andelen nämndemän med utländsk bakgrund har ökat. Men åldersfördelningen är dock fortfarande ojämn med en kraftig överrepresentation av äldre nämndemän. Det visade sig också vara mycket ovanligt med rekrytering av kandidater som inte tillhörde något politiskt parti. Få insatser har gjorts för att cirkulera nämndemannauppdragen bland medborgarna.

Källa: Domstolsverkets rapportserie 2007:2, Nämndemannakårens sammansättning