Annonser

Råd ska hjälpa EBM i brottsbekämpningen

Ett nytt forensiskt råd ska bistå Ekobrottsmyndigheten med kunskaper från sina olika specialområden. Bland ledamöterna finns affärsadvokaten Axel Calissendorff.

Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar presenterade det forensiska rådet vid de årliga EBM-dagarna i Stockholm i december. Rådet är ett sätt att knyta till sig kunskap inom olika specialområden.
– Ökade kunskaper om brottsligheten och brottslingarna utgör en nödvändig grund för en proaktiv brottsbekämpning, sa Gudrun Antemar.

Det forensiska rådet har två huvuduppgifter. Dels ska det bidra till att identifiera nya riskområden för ekonomisk brottslighet. Dels ska ledamöterna bidra med sina expertkunskaper när de behövs för att utreda brott eller misstänkta brott inom olika affärsområden. – För även om vi har mycket kunskap inom EBM är vi inte experter på till exempel internationella flygplansöverlåtelser, påpekade Gudrun Antemar.

I rådet ingår advokat Axel Calissendorff, med lång erfarenhet av juridisk rådgivning och processer i näringslivet. De övriga ledamöterna är Martin Krüger från revisionsfirman KPMG, Tommy Svensson från Näringslivets säkerhetsdelegation som är en del av organisationen Svenskt näringsliv, Revisorsnämndens chef Peter Strömberg och generaldirektör Gudrun Antemar.

Rådet inledde sitt arbete vid årsskiftet. UB

Fotnot: Forensisk betyder kopplat till rättsväsendet. Ordet är bildat från latinets Forum efter torget där domstolen sammanträdde.