Annonser

Chans att tycka till om domstolarna

Nu ska advokaterna få säga sitt om vad de tycker om Sveriges domstolar. Det ska nämligen genomföras en stor enkätundersökning.

Regeringens utredning om förtroendet för Sveriges domstolar, den så kallade Förtroendeutredningen, går framåt. En enkätundersökning, som genomförs januari-mars, är riktad till allmänheten, åklagare, domare, advokater och nämndemän och ska visa hur domstolsaktörer upplever rättsprocessen och bemötandet från domstolens sida. Frågorna till advokater rör både advokatens egen upplevelse om bemötandet i domstolarna samt hur klienterna upplever rättsprocessen.

Skickas ut centralt

Lagman Sigurd Heuman leder utredningens arbete. Han ser ett stort värde i att undersökningen sker över hela landet.
– Liknande undersökningar har tidigare gjorts vid enskilda domstolar. Jag ser dock en möjlig risk att svaren inte blir lika rättvisande om personen fyller i enkäten i domstolens lokaler eller med domstolspersonal i närheten. Nu kommer enkäterna att skickas ut centralt och svarsunderlaget kan därför bli mer korrekt, säger Sigurd Heuman och tillägger:
– Det blir intressant att se vilka omdömen som kommer från olika regioner, om enskilda domstolar har kommit längre i sina kontakter med allmänheten och verksamma jurister. Bra rutiner och arbetsmetoder kan då spridas till andra delar av landet.

Heuman öppnar även för möjligheten att komplettera undersökningen med intervjuer med exempelvis advokater som skulle ge ett bredare underlag till utredningen. Även domstolarnas kontakter med media ska utredas.
– Idag kommenteras domar vanligtvis av enskilda advokater i morgonsoffor och andra nyhetsprogram. I framtiden kan domare få en mer framträdande roll för att förklara juridiken för icke-jurister. Det skapar en större förståelse för rättsväsendet, säger Sigurd Heuman.

Förtroendeutredningen ska redovisas senast den 30 november 2008.  

EB