Fokus

Ekobrott – ett samhällshot

Det pågår en kapplöpning mellan ekobrottslingarna och myndigheterna. Hela tiden leder ekobrottslingarna utvecklingen. De advokater som arbetar med ekonomisk brottslighet, både som försvarare och konkursförvaltare, tecknar en problemfylld bild av hur ekobrotten utvecklas. De ekonomiska brotten har alltmer internationella kopplingar. Dessutom har kopplingarna till den undre världen blivit tydligare.

Ekobrottsmyndigheten som bildades för att bekämpa ekobrotten kritiseras för att vara långsam och felprioritera. Generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten, Gudrun Antemar, håller med om kritiken men utlovar nu krafttag och reformer.

Annons

Generalsekreteraren har ordet

Missnöjets vinter

Anne Ramberg

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund