Annonser

Aftonbladets advokatartiklar fälldes

Pressens Opinionsnämnd har i två beslut fällt tidningen Aftonbladet för en artikel med rubriken Advokater fifflar för miljoner. Aftonbladet har både brutit mot och åsidosatt god publicistisk sed konstaterar nämnden.
Den 9 maj i fjol inledde Aftonbladet en artikelserie där tidningen skulle visa hur advokater fifflar eller utnyttjar det frikostiga statliga ersättningssystemet.

På tidningens förstasida visades foton på tio namngivna advokater med uppgifter om hur mycket de fått sina arvoden prutade. Rubrikerna på förstasidan var De begärde för mycket betalt – och åkte dit och Advokaterna fifflar för miljoner – och det är du som betalar.

Serien inleddes med anledning av att en namngiven advokat strax skulle ställas inför rätta för grovt bedrägeriförsök, misstänkt för att ha försökt ta dubbelt betalt.

Tio advokater

Inne i tidningen hade Aftonbladet rubriken Advokaterna som åkte dit samt De begärde flera miljoner för mycket betalt. På motstående sida återkom bilderna på de tio advokaterna samt foton på och uppgifter om ytterligare fem namngivna advokater. Ingenstans stod något om varför domstolarna prutat på advokaternas ersättningsanspråk.

Påföljande dag tvingades Aftonbladet backa och be om ursäkt för de olyckliga formuleringarna. De utpekade advokaterna hade inte fifflat utan fått sina krav på ersättning underkända.

Tre dagar senare klargjorde tidningens chefredaktör och ansvarig utgivare att rubriken om fiffel på förstasidan inte syftade på de där avbildade advokaterna som fått sina kostnadsräkningar prutade, utan på andra delar av artikelserien.

Två av de utpekade, advokaterna Hans Ahlstedt och Thomas Lindwall, anmälde tidningens skriverier till Pressombudsmannen, PO. Lindwall hade även vägrats att få in ett genmäle i tidningen.

PO hänsköt ärendena till Pressens Opinionsnämnd, PON. I slutet av förra månaden kom PON:s beslut. Nämnden konstaterar att Aftonbladet orsakat Ahlstedt betydande publicitetsskada och brutit mot god publicistisk sed. Nämnden anser också att tidningen orsakat Lindwall publicitetsskada och åsidosatt god publicistisk sed.

Stort allmänintresse

I underlaget till beslutet skriver PO att de ogrundade kopplingarna mellan anmälarna och fiffel var så allvarliga att tidningens efterföljande ursäkter inte räcker för att tidningen ska undgå klander. PO anser också att Aftonbladet skulle ha publicerat det begärda genmälet.

Tidskriften Advokaten har förgäves sökt Anders Gerdin, Aftonbladets ansvarige utgivare, för en kommentar.

HANS HELLBERG