Annonser

Hallå där, Klas Bergenstrand …

… riksåklagare som blir ny Säpo-chef den 1 april.
Vad kan du tillföra säkerhetspolisen?

– Ett brett kontaktnät och mångåriga kunskaper och erfarenheter från rättsväsendet med arbete i domstol och regeringskansli och chefskap både inom polis och åklagarväsen. Däremot behöver jag stöd och hjälp från dem som kan verksamheten inom säkerhetspolisen.

Hur vill du förändra Säpo?

– Man ska vara ödmjuk på en ny position och jag vill vara på plats innan jag uttalar mig om framtiden. Just nu läser jag in tidigare utredningar om Säpo och har börjat tala med personalen om hur de vill utveckla organisationen. Jag har med mig besked från ministern att regeringen vill göra en ordentlig satsning på den inre säkerheten i riket. Det finns en rad förslag som behöver tänkas igenom – exempelvis att göra säkerhetstjänsten till en mer eller helt civil myndighet, men med kopplingar till bekämpning av organiserad brottslighet. Jag har ännu ingen egen uppfattning om färdvägen. Men ambitionsnivån är hög, såväl från min som från regeringens och Säpos sida.

Vilken typ av brottslighet vill du prioritera kampen mot?

– Det vore fel att ha den typen av uppfattning. Det pågår ett ambitiöst och omfattande analysarbete av samhällsförändringar och hotbilder. Jag ser det som naturligt att bygga ut dessa samhällsanalyser och fördjupa och bredda kunskaperna. Det är viktigt att inte låsa sig för en viss inriktning. Alla verksamheter ska fungera – det klassiska kontraspionaget, författningsskyddet, säkerhetstjänsterna, det fysiska skyddet men även skyddet mot terrorism. Ingen verksamhet ska utesluta den andra.

Hur känns det att lämna RÅ?

– Jag har haft mina tio bästa yrkesår i åklagarväsendet. Det känns lika roligt att gå till jobbet varje dag. Men man ska byta arbete ibland. Jag tror det är väldigt bra både för mig och min nuvarande myndighet att RÅ får en ny chef.

Vad är du mest nöjd med under din tid på RÅ?

– Att åklagarna flyttat fram sina positioner i rättssamhället och i dag finns med centralt i brottsbekämpningen. Alla riksdagspartier har program för brottsbekämpning och åklagaryrket är väldigt populärt bland de unga. Det är inte min förtjänst utan en gemensam färdväg som påbörjades innan jag kom in och som fortsätter även efter att jag slutat.

Om Klas Bergenstrand, 58
  • Bor i villa i Täby. Gift med Christina, biträdande chefsjurist i försvaret. Barnen Anna och Anders.
  • Riksåklagare 1994–2004, rättschef i justitiedepartementet 1992–1994, ställföreträdande rikspolischef 1991–1992, avdelningschef Rikspolisstyrelsen 1988–1991, chef för justitiedepartementets polis- och åklagarenhet 1984–1988, byråchef Rikspolisstyrelsen 1982–1984.
  • Åker långfärdsskridskor och längdskidor, seglar, vandrar i Alperna och går på opera på fritiden.
  • Trivs bäst när han första vårmorgnarna får cykla in till jobbet. Cyklar varje dag när det är barmark.HANS HELLBERG