Annonser

Svea hovrätt till Globen - fast bara tillfälligt

Svea hovrätt flyttar till Globen i sommar. Orsaken är att hela Wrangelska palatset ska byggas om. Våren 2004 är man tillbaka på Riddarholmen.
Under två års tid ska Svea hovrätts huvudbyggnad Wrangelska palatset - med 110 tjänsterum och 10 rättssalar - totalrenoveras.- Hela fastigheten ska byggas om från grunden och inredas på ett för ändamålet mer lämpligt sätt. Vi har bestämt att hela ombyggnaden ska göras i en etapp och vi måste därför ha ersättningslokaler, säger hovrättsassessor Martin Weyler som leder arbetet.Hovrättens rättssalar och tjänsterum inryms i olika fastigheter i Globen City nära Globen. Rättssalarna placeras på plan 7 i en fastighet med ingång från såväl Arenavägen 33 som Arenagången 33. Kontorslokalerna placeras i närheten på adress Arenavägen 39-47.Första rättegången i de nya tillfälliga lokalerna äger enligt planerna rum i början av september. Hovrätten beräknas stanna i Globen-området fram till senvåren 2004 då Wrangelska palatset ska stå klart.Den verksamhet som Svea hovrätt har i Schering Rosenhanes palats och Hessensteinska palatset berörs inte av flytten. Det är därför viktigt för den som ska besöka Svea hovrätt att vara extra uppmärksam på adressen den kommande tiden.Wrangelska palatset ska inredas med nya möbler i stor utsträckning. Men även det antika ska återanvändas.- En modern arbetsplats med ett fint bevarande av gamla huset, säger Martin Weyler. Vi ska göra så mycket vi kan för att behålla det vackra och samtidigt få bort det som är 80-talskontorsstandard.Alla salar förbereds för olika former av teknik och utrustas i största möjliga mån med presentationsteknik. Man förbereder också för allmän säkerhetskontroll, men det byggs inte någon säkerhetssal.- Polisen kan inte säkra transporterna till Riddarholmen eftersom det bara finns en bro. Den förhöjda säkerheten ligger i ett bättre bemötande och en bättre separation mellan publika delar och kontorsdelar. Det ska finnas utrymme för åklagare och advokater att dra sig undan. Så blir det redan i Globen.Mer information om flytten hittar du på Hovrättens hemsida, www.svea.se

TOM KNUTSON