Annonser

Kurs 2 med ny teknik och retorik

Delkurs 2 på advokatexamen som ges fyra gånger i höst behandlar framställnings-, förhandlings- och förhörsteknik. Utbildningsnämnden har nu fastställt kursplanen.
Advokatens arbetsredskap är till stor del den skriftliga och muntliga förmågan att presentera ett problem och att övertyga motparten - eller domstolen - om hur problemet ska lösas. I delkurs 2 kommer vissa centrala moment i presentations-, förhandlings- och förhörsteknik att gås igenom. Kursen innehåller bland annat ett avsnitt som går ut på att analysera förhandlingssituationer. I detta kursmoment som innehåller praktiska förhandlingsövningar presenteras en modell för hur en förhandling kan förberedas på ett enkelt sätt. Dessutom går man igenom de senaste rönen inom förhandlingsforskningen. Delkurs 2 omfattar också ett längre avsnitt där advokater och domare tillsammans ger sin bild av hur advokaten bäst når fram med sitt budskap, främst ur framställningsteknisk synvinkel. Både muntlig och skriftlig framställning ingår som moment i denna del. Avsnittet behandlar även förhandlings- och förhörssituationen. Även den tekniska utvecklingen inom presentationstekniken berörs. Som inledning till middagarna hålls bland annat föredrag på ämnet retorik.

Torgny Wetterberg, Advokatfirman Södermark är kursansvarig. Deltar i undervisningen gör också Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog vid Handelshögskolan i Stockholm, advokaterna Bertil Södermark, Advokatfirman Södermark HB, Stockholm, Claes Lundblad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Paulo Fohlin, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, samt Stefan Brocker, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg. Domarkåren representeras av lagman Magnus Widebeck, Nyköpings tingsrätt, och rådman Inger Söderholm, Stockholms tingsrätt. Inger Söderholm är just nu tjänstledig för att ingå i Domstolsverkets utvecklingsgrupp. Kursen ges på konferenshotellet Aronsborg i Bålsta vid fyra tillfällen i höst: 16-18 okt, 19-21 nov, 27-29 nov samt 4-6 dec. Kursinbjudan skickas ut under maj månad.