Fokus Compliance

Nygammalt uppdrag som växer kraftigt

Rättsområdet compliance, eller regelefterlevnad, växer så det knakar. I det globala arbetet som rör antikorruption, sanktioner, penningtvätt och skattefrågor skapas en flora nya uppdrag för svenska advokater.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Att hålla huvudet kallt

Äntligen är hösten här. Vid denna utgåvas pressläggning har riksmötets högtidliga öppnande just ägt rum, och riksdagens arbetsår har inletts efter sommaruppehållet. Åter tar lagstiftningsarbetet och de politiska debatterna fart på allvar.

De ständigt återkommande gängskjutningarna, sprängdåden och de talrika gängrelaterade morden, som nu också flyttat utanför så kallade utsatta områden, har gjort att frågor om straffrätt hamnat än mer i fokus i debatten. Det förs politiska samtal för att stoppa gängvåldet, och rader av åtgärder hörs återkommande, bland annat krav på strängare straff och ifrågasättandet av den så kallade ungdomsrabatten.

Återstår att se vem som kan och orkar hålla huvudet kallt och ha minst två tankar samtidigt. Forskare och även kriminalvårdens företrädare har varnat för just långvariga fängelsestraff för unga eftersom det tycks leda till att de drivs in i djupare kriminalitet. Samtidigt krävs insatser för att få bort dem från deras kriminella karriärer; något måste göras.

Nils Öberg, tidigare generaldirektör för Kriminalvården, skrev i Advokaten nr 3 2017 att grundbulten för det återfallsförebyggande arbetet, straffets utformning, också måste utvecklas och att arbetet med att modernisera påföljdssystemet måste påbörjas. Öberg konstaterade att andra länder kommit längre i att utveckla samhällstjänsten och dess inslag av reparativ rättvisa.

Även för tidskriften Advokaten har arbetet tagit fart efter sommarens relativa lugn. Och med det, från och med den 1 september, har Advokaten en ny ansvarig utgivare. Som nytillträdd generalsekreterare är Mia Edwall Insulander också ansvarig utgivare för tidskriften.

Med det följer att tidskriften Advokaten kommer att fortsätta att utvecklas med nya uppslag och följa med i advokatkårens ständiga och spännande utveckling.

Tom Knutson
Chefredaktör