Fokus

Uppdrag advokatgranskning

Det har blivit vanligare att advokater, både i Sverige och internationellt, anlitas som oberoende utredare när det finns misstankar om korruption eller att andra fel har begåtts inom ett bolag eller en organisation. Uppdragen är komplexa och krävande, men innebär också att centrala advokatetiska frågor ställs på sin spets.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

I takt med tiden

Alla är de yrken som inte mäktat med att förändras och utvecklas i takt med samhällets eviga förändring.

En yrkeskår som däremot överlevt 1900-talets dramatik och stundom våldsamma samhällsförändringar och med gott självförtroende tagit klivet in i 2000-talet och den postindustriella tillvaron är den svenska advokatkåren.

Med en som det tycks outsinlig kreativitet och nyfikenhet har de svenska advokaterna lyckats med att gång på gång utveckla och förädla advokatyrket. Samtidigt måste man dock komma ihåg den bekymmersamma utvecklingen för advokater som arbetar med humanjuridik. Men som yrkeskår har advokatkåren vuxit och ständigt funnit nya arbetsområden där det går att göra advokatnytta. I detta nummer berättar vi både om den förändrade advokatrollen och om ett av de nyare arbetsområdena för advokater: när advokaten blir granskare av oegentligheter. Ett snabbt växande och spännande advokatuppdrag.