Annonser

Advokatsamfundet erbjuder gratis rådgivning till flyktingar

Den 15 september startade Advokatsamfundet en advokatjour på Stockholms centralstation, dit nyanlända flyktingar kan vända sig för att få gratis rådgivning.

 

Initiativtagare till och ansvarig för advokatjourens arbetsschema på centralstationen är advokat Emma Persson.

– Många män­niskor på flykt har kommit till Sverige och Stockholm. Det finns ett stort behov av rådgivning. Vi är många advokater som har jobbat länge med asylrätt, vår kompetens behövs här, säger Emma Persson som själv har arbetat med asylrätt i nästan tio år.

Två advokater eller biträdande jurister som är specialiserade på asylrätt finns på plats dagligen för att under eftermiddagar och kvällar ge gratis rådgivning. Råden får dock bara vara av allmän karaktär, eftersom flyktingarna inte är advokatjourens klienter.

– Vi kan inte ge specifika råd i ett enskilt fall. Men vi kan besvara frågor om alltifrån var Migrationsverket ligger och hur man tar sig dit till hur den svenska asylprocessen fungerar och vilken praxis som gäller i Sverige. De flesta som kommer hit vill antingen söka asyl eller ta sig vidare till ett annat land, säger Emma Persson.

En anledning till att det finns ett behov av en advokatjour är, enligt Emma Persson, att det förekommer felaktig ryktesspridning via sociala medier.

– Det är viktigt att ge råd om vad som gäller på ett lugnt och organiserat sätt, säger hon.

Ett pressmeddelande om advokatjouren skickades ut den 14 september. Ett dygn senare hade drygt 50 advokater och biträdande jurister hört av sig till Emma Persson och uttryckt intresse för att delta i jourverksamheten.

– Det är jättefint att intresset är så stort, säger hon.

Genom en tolkförmedling har advokatjouren även fått kontakt med legitimerade tolkar som ställer upp och tolkar gratis, framför allt per telefon. Flyktingarna får på så sätt möjlighet att ställa frågor på sitt modersmål, ofta arabiska, dari eller farsi. Tanken är att advokatjouren ska finnas kvar så länge det finns ett behov.

– Vi ska utvärdera verksamheten efter ett par veckor, säger Emma Persson.