Annonser

Succé för Advokatdagarna

De första Advokatdagarna hölls i Stockholm den 13–14 oktober. De blev en fullkomlig succé med över femhundra deltagare från hela landet som kom för att delta i seminarier, knyta kontakter och umgås. Deltagarna var närmast lyriska i sina omdömen över Advokatdagarna.

Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg utlovar nya Advokatdagar redan nästa år i samband med att Advokatsamfundet firar sitt 125-årsjubileum.

Generalsekreterare Anne Ramberg inledde Advokatdagarna med en exposé över advokatens roll i samhället förr och nu. Hon konstaterade bland annat att samfundets grundläggande uppgift, att skapa och värna en oberoende och välutbildad advokatkår med uppgift att garantera hög etik och att stödja rättsstaten, är samma idag som för 124 år sedan. ”Problemet var då bristande förtroende. Uppgiften idag är att upprätthålla det mycket höga förtroende som advokatkåren välförtjänt åtnjuter” sa Anne Ramberg. Läs hela anförandet på Anne Rambergs blogg.

På Advokatsamfundets hemsida under vinjetten Advokatdagarna finns fler bilder och presentationer från konferensen.

Artiklar om Advokatdagarna: