Fokus

JO - 200 år på folkets sida

År 1809 grundades världens första justitieombudsmanna-
ämbete, det svenska, med uppgiften att övervaka kungens ämbetsmän och domare.

Av ärendetillströmningen att döma är det en pigg 200-åring som firar jubileum. Samtidigt riskerar jubilaren att falla offer för sin egen framgång, när dagens fyra ombudsmän får allt fler klagomål att hantera.

Ladda ner tidningen

Annons