Fokus

Så ska kvinnorna nå toppen

Forskning visar att företag med jämn könsfördelning i ledningen går bättre än de som domineras av män. Att det finns mängder av högst kompetenta kvinnor i juristkåren och på advokatbyråerna är alla överens om. Ändå utgör kvinnorna fortfarande en liten del av delägarna på advokatbyråerna och bland cheferna i rättsväsendet. Nu är det dags att gå från ord till handling, anser många.  Tidskriften Advokaten var med på konferensen Rakel om kvinnligt ledarskap och träffade flera kvinnor att lära av.

Ladda ner tidningen

Annons