Fokus

Försäkrad?

I advokatyrket är försäkringarna en väsentlig del både för att skydda klienten och den egna verksamheten. Det blir allt vanligare att det riktas skadeståndsanspråk mot advokater. Skadeståndsbeloppen blir också allt högre. Dessutom slår den psykiska ohälsan igenom i skadestatistiken för sjukförsäkringarna.

Annons